Những đôi giầy phải có của MLB trong mùa hè 2020

 

1. Mẫu giầy MLB NY

Chất liệu: da PU

Đầy đủ size nam nữ từ 36-43

Kiểu dáng : Chunky

Màu sắc: Trắng

Giày MLB NY

Giày MLB NY chính hãng tại Hà nội: Chiin Store - 25 Đông Các - P. Ô Chợ Dừa - Hà Nội

Inbox mua hàng tại ĐÂY

 

 

 

 

2. Mãu Giày MLB NY Full Đen

Chất liệu: da PU

Đầy đủ size nam nữ từ 36-43

Kiểu dáng : Chunky

Màu sắc: Đen

Giày MLB NY Full đen

Giày MLB NY Full đen chính hãng tại Hà nội: Chiin Store - 25 Đông Các - P. Ô Chợ Dừa - Hà Nội

Inbox mua hàng tại ĐÂY

 

 

3. Mẫu GIày MLB BOSTON  Mickey

 

Chất liệu: da PU

Đầy đủ size nam nữ từ 36-43

Kiểu dáng : Chunky

Màu sắc: Trắng

Giày MLB Boston 

Giày MLB Boston chính hãng tại Hà nội: Chiin Store - 25 Đông Các - P. Ô Chợ Dừa - Hà Nội

 Inbox mua hàng tại ĐÂY

 

4 Mẫu Giày MLB NY Mickey 

Chất liệu: da PU

Đầy đủ size nam nữ từ 36-43

Kiểu dáng : Chunky

Màu sắc: Đen

Giày MLB NY Full đen Mickey

Giày MLB NY Full đen Mickey chính hãng tại Hà nội: Chiin Store - 25 Đông Các - P. Ô Chợ Dừa - Hà Nội

 Inbox mua hàng tại ĐÂY

 

5. Mẫu Giày MLB  Boston Hồng

Chất liệu: da PU

Đầy đủ size  nữ từ 36-42

Kiểu dáng : Chunky

Màu sắc: Hồng

Giày MLB Boston hồng

Giày MLB boston hồng chính hãng tại Hà nội: Chiin Store - 25 Đông Các - P. Ô Chợ Dừa - Hà Nội

 Inbox mua hàng tại ĐÂY

 

6. Mẫu Giày MLB xanh dương Phillies

 

Chất liệu: da PU

Đầy đủ size nam nữ từ 36-43

Kiểu dáng : Chunky

Màu sắc: Xanh dương

Giày MLB Phillies 

Giày MLB Phillies chính hãng tại Hà nội: Chiin Store - 25 Đông Các - P. Ô Chợ Dừa - Hà Nội

 Inbox mua hàng tại ĐÂY

 

 

7. Mẫu giày LA trắng

 

Chất liệu: da PU

Đầy đủ size nam nữ từ 36-43

Kiểu dáng : Chunky

Màu sắc: Trắng

Giày MLB LA Dodgers

Giày MLB LA Dodgers chính hãng tại Hà nội: Chiin Store - 25 Đông Các - P. Ô Chợ Dừa - Hà Nội

Inbox mua hàng tại ĐÂY

 

8. Mãu Giày MLB Dodger trắng chữ xanh

Chất liệu: da PU

Đầy đủ size nam nữ từ 36-43

Kiểu dáng : Chunky

Màu sắc: Trắng

Giày MLB Dodgers

Giày MLB Dodgers chính hãng tại Hà nội: Chiin Store - 25 Đông Các - P. Ô Chợ Dừa - Hà Nội

 Inbox mua hàng tại ĐÂY

 

 

DMCA.com Protection Status